اخبار و مقالات

خانه ارتباط با ما
 
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات خاکبرداری و انتقال خاک پالایشگاه نفت سنگین قشم
 

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات خاکبرداری و انتقال خاک پالایشگاه نفت سنگین قشم

چهارشنبه، 29 تیر 1401 | Article Rating

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم واقع در جزیره قشم در نظر دارد پروژه "انجام خاکبرداری خاکهای موجود و انتقال آن از محل پالایشگاه به همراه انجام کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم" را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم واقع در جزیره قشم در نظر دارد پروژه "انجام خاکبرداری خاکهای موجود و انتقال آن از محل پالایشگاه به همراه انجام کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم" را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکار فعال در این حوزه دعوت می‌گردد، جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت (که قابل برداشت از سایت https://parsbehin.com/ نیز می‌باشد) از ساعت 8:00 الی 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/4/1401 الی روز دوشنبه تاریخ 3/5/1401، به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (بهروز سابق)، کوچه سوم، پلاک 9 و 11، طبقه سوم واحد 10 (دفتر مدیریت امور حقوقی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم)

و یا: استان هرمزگان، جزیره قشم، جاده لافت به درگهان، سه راه زینبی، شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم، دفتر مدیریت پالایشگاه، شماره تماس:07635289988، مراجعه نمایند.

درصورت وجود هرگونه مشکل و یا داشتن سوال با شماره 17-26709415 (021) داخلی 1433 و 1435 و 1444 تماس حاصل فرمایید.

پیمانکاران محترم مهلت دارند تا پایان ساعت اداری (16:00) روز شنبه تاریخ 8/5/1401 مدارک درخواستی را مطابق شرایط اعلامی به آدرس‌های اعلامی تحویل نمایند.

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم واقع در جزیره قشم در نظر دارد پروژه "انجام خاکبرداری خاکهای موجود و انتقال آن از محل پالایشگاه به همراه انجام کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم" را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکار فعال در این حوزه دعوت می‌گردد، جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت (که قابل برداشت از سایت https://parsbehin.com/ نیز می‌باشد) از ساعت 8:00 الی 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/4/1401 الی روز دوشنبه تاریخ 3/5/1401، به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (بهروز سابق)، کوچه سوم، پلاک 9 و 11، طبقه سوم واحد 10 (دفتر مدیریت امور حقوقی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم)

و یا: استان هرمزگان، جزیره قشم، جاده لافت به درگهان، سه راه زینبی، شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم، دفتر مدیریت پالایشگاه، شماره تماس:07635289988، مراجعه نمایند.

درصورت وجود هرگونه مشکل و یا داشتن سوال با شماره 17-26709415 (021) داخلی 1433 و 1435 و 1444 تماس حاصل فرمایید.

پیمانکاران محترم مهلت دارند تا پایان ساعت اداری (16:00) روز شنبه تاریخ 8/5/1401 مدارک درخواستی را مطابق شرایط اعلامی به آدرس‌های اعلامی تحویل نمایند.

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم واقع در جزیره قشم در نظر دارد پروژه "انجام خاکبرداری خاکهای موجود و انتقال آن از محل پالایشگاه به همراه انجام کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم" را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکار فعال در این حوزه دعوت می‌گردد، جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت (که قابل برداشت از سایت https://parsbehin.com/ نیز می‌باشد) از ساعت 8:00 الی 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/4/1401 الی روز دوشنبه تاریخ 3/5/1401، به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (بهروز سابق)، کوچه سوم، پلاک 9 و 11، طبقه سوم واحد 10 (دفتر مدیریت امور حقوقی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم)

و یا: استان هرمزگان، جزیره قشم، جاده لافت به درگهان، سه راه زینبی، شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم، دفتر مدیریت پالایشگاه، شماره تماس:07635289988، مراجعه نمایند.

درصورت وجود هرگونه مشکل و یا داشتن سوال با شماره 17-26709415 (021) داخلی 1433 و 1435 و 1444 تماس حاصل فرمایید.

پیمانکاران محترم مهلت دارند تا پایان ساعت اداری (16:00) روز شنبه تاریخ 8/5/1401 مدارک درخواستی را مطابق شرایط اعلامی به آدرس‌های اعلامی تحویل نمایند.

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم واقع در جزیره قشم در نظر دارد پروژه "انجام خاکبرداری خاکهای موجود و انتقال آن از محل پالایشگاه به همراه انجام کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم" را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکار فعال در این حوزه دعوت می‌گردد، جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت (که قابل برداشت از سایت https://parsbehin.com/ نیز می‌باشد) از ساعت 8:00 الی 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/4/1401 الی روز دوشنبه تاریخ 3/5/1401، به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (بهروز سابق)، کوچه سوم، پلاک 9 و 11، طبقه سوم واحد 10 (دفتر مدیریت امور حقوقی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم)

و یا: استان هرمزگان، جزیره قشم، جاده لافت به درگهان، سه راه زینبی، شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم، دفتر مدیریت پالایشگاه، شماره تماس:07635289988، مراجعه نمایند.

درصورت وجود هرگونه مشکل و یا داشتن سوال با شماره 17-26709415 (021) داخلی 1433 و 1435 و 1444 تماس حاصل فرمایید.

پیمانکاران محترم مهلت دارند تا پایان ساعت اداری (16:00) روز شنبه تاریخ 8/5/1401 مدارک درخواستی را مطابق شرایط اعلامی به آدرس‌های اعلامی تحویل نمایند.

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم واقع در جزیره قشم در نظر دارد پروژه "انجام خاکبرداری خاکهای موجود و انتقال آن از محل پالایشگاه به همراه انجام کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم" را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکار فعال در این حوزه دعوت می‌گردد، جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت (که قابل برداشت از سایت https://parsbehin.com/ نیز می‌باشد) از ساعت 8:00 الی 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/4/1401 الی روز دوشنبه تاریخ 3/5/1401، به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (بهروز سابق)، کوچه سوم، پلاک 9 و 11، طبقه سوم واحد 10 (دفتر مدیریت امور حقوقی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم)

و یا: استان هرمزگان، جزیره قشم، جاده لافت به درگهان، سه راه زینبی، شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم، دفتر مدیریت پالایشگاه، شماره تماس:07635289988، مراجعه نمایند.

درصورت وجود هرگونه مشکل و یا داشتن سوال با شماره 17-26709415 (021) داخلی 1433 و 1435 و 1444 تماس حاصل فرمایید.

پیمانکاران محترم مهلت دارند تا پایان ساعت اداری (16:00) روز شنبه تاریخ 8/5/1401 مدارک درخواستی را مطابق شرایط اعلامی به آدرس‌های اعلامی تحویل نمایند.

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم واقع در جزیره قشم در نظر دارد پروژه "انجام خاکبرداری خاکهای موجود و انتقال آن از محل پالایشگاه به همراه انجام کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم" را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکار فعال در این حوزه دعوت می‌گردد، جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت (که قابل برداشت از سایت https://parsbehin.com/ نیز می‌باشد) از ساعت 8:00 الی 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/4/1401 الی روز دوشنبه تاریخ 3/5/1401، به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (بهروز سابق)، کوچه سوم، پلاک 9 و 11، طبقه سوم واحد 10 (دفتر مدیریت امور حقوقی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم)

و یا: استان هرمزگان، جزیره قشم، جاده لافت به درگهان، سه راه زینبی، شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم، دفتر مدیریت پالایشگاه، شماره تماس:07635289988، مراجعه نمایند.

درصورت وجود هرگونه مشکل و یا داشتن سوال با شماره 17-26709415 (021) داخلی 1433 و 1435 و 1444 تماس حاصل فرمایید.

پیمانکاران محترم مهلت دارند تا پایان ساعت اداری (16:00) روز شنبه تاریخ 8/5/1401 مدارک درخواستی را مطابق شرایط اعلامی به آدرس‌های اعلامی تحویل نمایند.

لذا از کلیه پیمانکار فعال در این حوزه دعوت می‌گردد، جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت (که قابل برداشت از سایت https://parsbehin.com/ نیز می‌باشد) از ساعت 8:00 الی 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/4/1401 الی روز دوشنبه تاریخ 3/5/1401، به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (بهروز سابق)، کوچه سوم، پلاک 9 و 11، طبقه سوم واحد 10 (دفتر مدیریت امور حقوقی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم) 
و یا: استان هرمزگان، جزیره قشم، جاده لافت به درگهان، سه راه زینبی، شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم، دفتر مدیریت پالایشگاه، شماره تماس:07635289988، مراجعه نمایند.
درصورت وجود هرگونه مشکل و یا داشتن سوال با شماره 17-26709415 (021) داخلی 1433 و 1435 و 1444 تماس حاصل فرمایید.
پیمانکاران محترم مهلت دارند تا پایان ساعت اداری (16:00) روز شنبه تاریخ 8/5/1401 مدارک درخواستی را مطابق شرایط اعلامی به آدرس‌های اعلامی تحویل نمایند.

جهت دانلود مستندات این خبر از پایین قسمت فایل های پیوست اقدام نمائید

تصاویر
  • فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات خاکبرداری و انتقال خاک پالایشگاه نفت سنگین قشم
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

 

Empty
Click + to add content

آدرس شرکت

تهران: بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، کوچه سوم، شماره 9، واحد12

قشم: خیابان ولیعصر، چهار راه پردیس، خیابان فلسطین، جنب هتل شمس، طبقه سوم

طراحی وبسایت - گروه توسعه نرم افزارهای تحت وب ایلیا - ایلیا وبسایت

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم